hospice schagen - Hospice Schagen (2024)

Een kleinschalige instelling waar 24/7 professionals en vrijwilligerspalliatieve zorgen ondersteuning bieden aan mensen in hun laatste levensfase. Wanneer genezing niet meer mogelijk is.

Iedereen heeft het recht om in een menswaardige en respectvolle omgeving afscheid te nemen van het leven. Sterven in de thuissituatie is voor velen een wens. In sommige gevallen is dat echter niet mogelijk door gezins- of woonomstandigheden of, omdat familie/vrienden de nodige 24-uurszorg niet (meer) kunnen bieden.

In dat geval verlenen de verpleegkundigen en vrijwilligers van Hospice Schagen deskundige zorg tijdens de laatste levensfase in een sfeer van rust, warmte en privacy.

Download hier ons unieke en eenmalige tijdschrift met informatie overHospice Schagen, de nieuwbouw, onze sponsoren, het personeel en onze gasten. Download hier de algemene brochure van Hospice Schagen.

Lees verder

hospice schagen - Hospice Schagen (1)

01 september

zondag 1 september 2024

10 Jarig bestaan hospice

10 Jaar geleden op 1 september 2014 zijn wij het hospice gestart in wooncentrum de Bron.
Hier hebben wij bijna 3 jaar gezeten tot ons huidige ”huis” op de Johan Vermeerstraat klaar was.
Zondag 1 september 2024 zullen wij hier met de medewerkers die werken en gasten bij stil staan met wat…

hospice schagen 10 jarig bestaan taart feest jubileum bijnathuishuis

hospice schagen - Hospice Schagen (2)

02 oktober

woensdag 2 oktober 202419:00 - 20:00

Herinneringsbijeenkomst

Op woensdag 2 oktoberhouden wij weer een herinneringsbijeenkomst.
De bijeenkomstwordt gestreamd, de nabestaanden kunnen de bijeenkomst via een link volgen.
Er wordt geluisterd naar muziek en gedichten. De namen van onze overleden gasten worden in beeld gebracht en wordt er een…

herinneren hospice schagen troost samenzijn herinneringsbijeenkomst kaarsen gedichten

hospice schagen - Hospice Schagen (3)

12 oktober

zaterdag 12 oktober 202414:00 - 16:00

Open huis zaterdag 12 oktober van 14-16 uur

De ’Internationale Dag van Palliatieve Zorg’, ook wel bekend als ’World Hospice and Palliative Care Day’, valt jaarlijks op de tweede zaterdag in oktober.
Op deze dag wordt aandacht besteed aan de zorg voor mensen voor wie genezing niet meer mogelijk is, en aan de mogelijkheden om hun kwaliteit…

vrijwillgerswerk open dag hospice in beeld hospice schagen kijkjeindekeuken

hospice schagen - Hospice Schagen (4)

Leerzame middag

Vorige week werd door Maike Bakker, afuitex postmortem support specialist,een zeer interessante
presentatie Thanatopraxie, de kunst van het opbaren, gegeven.
Thanatopraxie is het tijdelijk conserveren van het lichaam, zodat er geen koeling noodzakelijk is.
Een grote groep…

scholing hospiceschagen hospice schagen

hospice schagen - Hospice Schagen (5)

Hospice Schagen wenst u fijne feestdagen

hospice schagen vrijwilligerswerk kerstviering

hospice schagen - Hospice Schagen (6)

Zesde kamer verbouwing gestart

Dankzij een enorme bijdrage van een groep ondernemers kunnen wij (eindelijk) starten met de bouw van een zesde kamer. Een langgekoesterde wens. Waarom deze wens? Vorig jaar hebben wij 80 aanvragen niet kunnen honoreren. Tachtig patiënten die met dringende spoed een appartement nodig hadden. Een…

schagen hospiceschagen hospice schagen appartement spoedopname palliatieve zorg palliatieve terminale zorg palliatieve sedatie

hospice schagen - Hospice Schagen (7)

Scholing vrijwilligers en verpleegkundigen

Afgelopen zomer mochten we eindelijk weer op 1.5m met kleine groepen bij elkaar komen. Normaal gesproken biedt Hospice Schagen haar vrijwilligers en verpleegkundigen meerdere malen per jaar diverse bijscholingen aan. Echter de afgelopen periode was dit niet mogelijk in verband met de geldende…

training hospiceschagen hospice schagen koningswijze schagen

hospice schagen - Hospice Schagen (8)

Nieuwe fietsenstalling

Onze (meer dan 70) vrijwilligerskomen meestal op de fiets. Dat feit alleen al ... daar zijn we natuurlijk blij mee. Maar... al die fietsen stonden dan gedurende de hele dienst buiten. Gevolg; een nat zadel en roest.
Gelukkig hebben we de eigenaar van het pand (de PIUS…

fietsenstalling fiets hospiceschagen hospice schagen schagen

hospice schagen - Hospice Schagen (9)

Dankbaar.

Ook voor Hospice Schagen was het afgelopen jaar een bijzondere.
De ontwikkelingen rondom COVID 19 maakten datook onze vrijwilligers en team Hospicealle zeilen bij moesten zetten. Flexibiliteit is wat we nodig hadden. Flexibiliteit is wat we kregen! En hoe.

Onze…

schagen hospice schagen hospice

Mondkapjes in Hospice Schagen

Aan alle bezoekers van onze hospice.
Per 2 oktober moeten alle bezoekers een mondkapje dragen bij een bezoek aan de hospice. De hospice volgt hiermee de maatregel die door het kabinet is geadviseerd. De maatregelgeldt voor alle bezoekers vanaf 13 jaar. Zij dragen, net als in het…

hospice schagen schagen covid-19 mondkapjes afstand houden rivm hospice

hospice schagen - Hospice Schagen (10)

Dochter aan het woord

Cindy

Drie jaar geleden lag de moeder van Cindy in Hospice Schagen, toen het nog in het zorgcentrum gevestigd was. Voordat haar moeder in de hospice lag, had ze er nog nooit van gehoord. Dankzij de vrijwilligers hoefde Cindy niet meer te zorgen en kon ze op een mooie manier…

schagen hospice hospice schagen jubileumboek

hospice schagen - Hospice Schagen (11)

Verhalen uit de Hospice

Mensen vertellen verhalen. Zo geven we betekenis aan onszelf en de wereld om ons heen.
Over de laatste levensfase wordt niet altijd gemakkelijk gesproken. Wat gebeurt daar eigenlijk? Welke ervaringen zijn er?
Op de verhalenbank komen verhalen van patiënten, naasten, professionals en…

schagen hospice schagen hospice ervaringsverhalen levenseindeverhalen

hospice schagen - Hospice Schagen (12)

Onze eigen Ilse in de Flair!

Ilse Janse werkt als verpleegkundige bij Hospice Schagen.
Onlangs is zij geportretteerd in het weekblad Flair.
Resultaat is een prachtige foto met verhaal. Check de link;

schagen hospice schagen hospice in beeld hospice

hospice schagen - Hospice Schagen (13)

Paasdagen

Wat zijn wij verwend met mooie bloemen, lekkere paaseitjes, brownies enz enz. Heel erg bedankt lieve allemaal. #blijfbinnen

hospice schagen hospice

hospice schagen - Hospice Schagen (14)

Dienstkleding geïntroduceerd

hospice hospice schagen dienstkleding

hospice schagen - Hospice Schagen (15)

Hospice Filmmiddag & avond!

Een bucketlist (letterlijk: emmerlijst) of loodjeslijst is een lijst met dingen die iemand nog gedaan wil hebben voordat hij sterft. Het woord komt misschien van kick the bucket. De naam is vooral bekend geworden door de in 2007 uitgekomen film The Bucket List.

Een…

vrienden van hospice schagen hospice schagen benefiet

hospice schagen - Hospice Schagen (16)

Dit boek is voor iedereen

Op de plek waar nu het prachtige gebouw van Hospice Schagen staat, huppelden decennia geleden vier- en vijfjarigen hun kleuterschool De Woelwaters in. Kleine kleutertjes aan het begin van hun leven. Elke nieuwe dag begon vol vreugde en avontuur. De wereld lag aan hun…

hospice schagen hospice in beeld hospicezorg hospice schagen huisstijlboek boek jubileumboek

hospice schagen - Hospice Schagen (17)

HOPEVOL

Per 1 oktober 2017 is hetdoorZonMw gesubsidieerde project ”HOPEVOL”van start gegaan. HOPEVOL staat voorHOspicezorg diePassend is en deEigen wens van mensen in de palliatieve terminale faseVOLgt.
Anno 2017 zijn er ruim 300 kleinschalige…

hospicezorg hospice schagen hospice

hospice schagen - Hospice Schagen (18)

Trots als een pauw!

Afgelopen Koningsdag stonden een aantal deelnemers van team Martijn Berkhout vanaf 6 uur op de vrijmarkt in Schagen om koffie/thee met taart te verkopen.
Rond half 11 kwam er ook nog een levende fruitautomaat bij... wat was het gezellig en wat hebben ze een geld opgehaald...494,- en nog…

hospice schagen hospice sponsoractiviteit

hospice schagen - Hospice Schagen (19)

Kwetsbaar in de palliatieve fase

De palliatieve fase is kwetsbaar. Niet alleen voor de patiënt en zijn naasten, maar ook voor jou als verpleegkundige of verzorgende. Deze kwetsbaarheid komt naar voren in een recente tuchtzaak, waarbij een verpleegkundige wordt verweten niet met de partner van de patiënt te hebben besproken wat…

hospice schagen

hospice schagen - Hospice Schagen (20)

Martijn Berkhout gaat in het hoogste verzet de Mont Ventoux op om geld in te zamelen voor Hospice Schagen.

Tijdens een zeer goed bezochtebijeenkomst over het evenement voor de beklimming van de Mont Ventoux deelde Martijn Berkhout zijn plannen. Hij gaat geld inzamelen voor onze hospice!
Tijdens deze avond melden zich2deelnemers die de berg met hemmee gaan beklimmen op…

hospice schagen

hospice schagen - Hospice Schagen (21)

Zichtbaar zijn in de Noordkop

In week 37 stond bijgevoegd artikel in het Schager Weekblad. Onze voorzitter Niels Groeneweg geeft in het stuk aan waar we staan en welke uitdagingen we in de toekomst zien.

hospice schagen media zichtbaarheid ontwikkelingen

hospice schagen - Hospice Schagen (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Foster Heidenreich CPA

Last Updated:

Views: 6293

Rating: 4.6 / 5 (76 voted)

Reviews: 83% of readers found this page helpful

Author information

Name: Foster Heidenreich CPA

Birthday: 1995-01-14

Address: 55021 Usha Garden, North Larisa, DE 19209

Phone: +6812240846623

Job: Corporate Healthcare Strategist

Hobby: Singing, Listening to music, Rafting, LARPing, Gardening, Quilting, Rappelling

Introduction: My name is Foster Heidenreich CPA, I am a delightful, quaint, glorious, quaint, faithful, enchanting, fine person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.